Utulek-kocky.cz zde již není k dispozici. Zkuste místo toho utulek-kocky-chlupacivnouzi.cz.

Opuštěná zvířata v ČR

Problematika opuštěných zvířat v České republice souvisí se zákonem o týrání zvířat. Opuštění zvířete (kromě volně žijících zvířat) s úmyslem se ho zbavit je totiž považováno za týrání.
Nejmarkantnějším příkladem jsou po dlouhou dobu uvázaní psi na odlehlém místě nebo po několik dní se potulující zvířata, která hladoví. Zákon stanovuje, že své zvíře také nemůžete vyhnat. Výjimkou je pouze vypuštění jinak volně žijícího zvířete do jeho přirozeného prostředí.

Mohu si nechat nalezené zvíře?

Pokud někdo toto nařízení poruší a své zvíře opustí nebo vyžene z domova, zpravidla mu je uložena pokuta. Zároveň si zvíře (které je dle zákona považováno za věc) nemůže případný nálezce ponechat, ale je povinen jej odevzdat obci, na jejímž území zvíře nalezl. Vlastnictví opuštěných zvířat tak nabývá právě územně příslušná obec, a to pokud se do 6 měsíců od nálezu vlastník nepřihlásí.

Utracení upuštěných zvířat (s výjimkou vzniku zákonného důvodu pro jejich usmrcení) zákon neumožňuje, je tedy na obci, aby zajistila způsob, jakým bude o zvířata postaráno. Právě z tohoto důvodu jsou zřizovány útulky pro opuštěná zvířata, existují útulky městské, ale i soukromé. Přestože jsou financovány částečně z veřejných prostředků (např. formou dotací a grantů), ve velké míře jsou odkázány také na příspěvky soukromých dárců.

Útulek v Praze 8-Troji

Co jsou toulavá zvířata?

Zvláštním případem pak jsou tzv. toulavá zvířata, tedy zvířata, která jejich chovatel nevyhnal ani neopustil, ale nejsou trvale pod jeho dohledem. Může tak jít například o volně se pohybující psy. Zamezení toulání zvířat je žádoucí z hlediska bezpečnosti okolních osob i z perspektivy samotného zvířete, které může být například sraženo autem nebo, v případě výskytu v honitbě, usmrceno mysliveckou stráží.

Nicméně samotná obec nemůže žádným způsobem stanovit, že toulavá nebo zatoulaná zvířata budou usmrcena.

V dnešní době bychom si měli všichni pomáhat! A to především opuštěným kočičkám, které nemají své páníčky, s pěkným domovem. Z tohoto důvodu se rozhodnula firma České casino, se sdílením své pomoci! Především, té propagační pomoci. Takže pokud najdete/objevíte tuto stránku, sdílejte a také podporujte!